Til toppen

Tildeler FEED-kontrakter for fase 2 av Johan Sverdrup

Partnerskapet i Johan Sverdrup har besluttet å gå videre med fase 2 av utbyggingen av gigantfeltet i Nordsjøen. Nå tildeles til sammen tre FEED-kontrakter til henholdsvis Aker Solutions, Kværner og Siemens.

Første fase av Johan Sverdrup er under utbygging med planlagt produksjonsstart sent i 2019 Partnerskapet jobber nå videre med å modne fase 2 frem til investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.

Første fase av utbyggingen består av et feltsenter med fire plattformer på feltet. I fase 2 installeres ytterligere en prosessplattform ved feltsenteret. Samlet prosesskapasitet etter fase 2 vil være 660 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Fase 2 inkluderer også utbygging av satellittområdene Avaldsnes (øst), Kvitsøy (sør) og Geitungen (nord) som skal fases inn for prosessering på feltsenteret før videre eksport. Det er planlagt boring av 28 nye brønner i forbindelse med fase 2 av utbyggingen, og det etableres en områdeløsning for kraft fra land for Utsirahøyden innen 2022. Investeringsestimat for fase 2 liger mellom 40 og 55 milliarder kroner.

De tre FEED-kontraktene som tildeles inneholder følgende elementer:

  • Aker Solutions tildeles kontrakt for prosessplattformen
  • Kværner tildeles kontrakt for stålunderstell
  • Siemens tildeles kontrakt for kraftforsyning fra land

Johan Sverdrup er et av de største oljefeltene som noen sinne er funnet på norsk kontinentalsokkel. Feltet strekker seg over et område på rundt 200 km² på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger. Lundin Norway påviste Johan Sverdrup i 2010.

Funnet av Johan Sverdrup kom som en følge av Edvard Grieg-funnet i 2007. Edvard Grieg åpnet opp for muligheten for sammenhengende olje-vann-kontakt over hele sørlige delen av Utsirahøyden. Plan for utbygging og drift for fase 1 ble godkjent i Stortinget i juni 2015 og endelig godkjent av Olje- og energidepartementet 20. august 2015. Byggearbeidene for fase 1 er godt i gang.

Brutto utvinnbare reserver for hele feltet er beregnet til mellom 2 og 3 milliarder fat oljeekvivalenter. Dette gjør Johan Sverdrup til et av de fem største feltene som er oppdaget på norsk kontinentalsokkel. Når feltet har nådd den forventede platåraten på 660 000 fat per dag, vil produksjonen fra feltet sannsynligvis utgjøre rundt 25 prosent av hele den norske oljeproduksjonen.

Statoil er operatør for Johan Sverdrup med en eierandel på 40,0267 %. Lisenspartnere er Lundin Norway (22,6 %), Petoro (17,36 %), Aker BP (11,5733 %) og Maersk Oil (8,44 %).