Til toppen

Befester posisjonen på Utsirahøyden

Lundin Norway kjøper Lime Petroleums andeler i Rolvsnes-funnet og Goddo-prospektet på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Med denne transaksjonen øker vi vår eierandel i Rolvsnes-funnet fra 50 til 80 prosent og i Goddo-prospektet fra 40-60 prosent. Dermed styrkes vår posisjon på Utsirahøyden. Både Rolvsnes-funnet og Goddo-prospektet ligger i oppsprukket og forvitret grunnfjell. Dette er en reservoartype det ikke er produsert fra på norsk sokkel tidligere.

– Dette og fjorårets oppkjøp av Equinor’s andel i Luno II prosjektet, befester Lundins ledende rolle i utviklingen av Utsirahøyden som et av de viktigste områdene for produksjon av olje og gass på norsk sokkel, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør for Lundin Norway.

– Samtidig tilrettelegger vi for ytterligere utjevning av eierskapene i og mellom Edvard Grieg og tilstøtende tie-back-felt, noe som øker verdier for alle gjennom effektiv drift og -prosjektgjennomføring. Disse og flere andre oppkjøp den siste tiden utgjør et viktig supplement til Lundins organiske vekstrategi på norsk sokkel, sier Arild Dybvig, direktør for forretningsutvikling og kommersielt i Lundin Norway.

Transaksjonen trer i kraft fra januar 2019 (betinget myndighetsgodkjennelse), og utgjør til sammen opp mot 45 millioner USD.

Rolvsnes ligger 3 km sør for den Lundin Norway-opererte Edvard Grieg-plattformen med ressurser estimert til mellom 14 og 78 millioner fat oljeekvivalenter. Etter en vellykket prøveboring og produksjonstest i 2018, skal det etter planen gjøres en utvidet brønntest (EWT) på Rolvsnes i 2021 for å få mer kunnskap om reservoaret.

Produksjonstesten i 2018 ga også positive erfaringer for Goddo-prospektet, som ligger i den tilstøtende PL815-lisensen. Her vil det bores en letebrønn i 2019. Det samlede ressurspotensialet i Rolvsnes og Goddo-området anslås til over 250 millioner fat oljeekvivalenter.