Til toppen

Vi tildeler kontrakt for brønnoperasjoner til Rowan Norge

Kontrakten gjelder permanent plugging av fire brønner og boring av tre produksjonsbrønner. I tillegg ligger det en opsjon i kontrakten på ytterligere fire brønner. Arbeidet skal utføres med den oppjekkbare riggen Rowan Viking.

I forbindelse med nedstenging av Brynhild-feltet skal fire brønner plugges permanent. Videre skal Rowan Viking bore tre nye in-fill produksjonsbrønner på Edvard Grieg-feltet. Den samme riggen boret i perioden 2014-2018 14 produksjons- og injeksjonsbrønner på Edvard Grieg med svært vellykket resultat.

Arbeidet ventes å starte i andre eller tredje kvartal 2020.

Ut over de sju faste brønnoperasjonene som ligger i kontrakten, inneholder den opsjoner på inntil fire ytterligere brønner. Hvilke typer brønner dette eventuelt vil være er ikke tatt stilling til.

Bilde: Rowan Viking (til høyre) ligger inntil Edvard Grieg (til venstre) under boreoperasjoner på feltet.