Til toppen

Utsirahøyden – Et moderne oljeeventyr i Nordsjøen

Før 2007 hadde nesten alle avskrevet Utsirahøyden i Nordsjøen som interessant for petroleumsaktivitet. I dag er området det viktigste for ny aktivitet på sokkelen. Nye leteprospekter er under modning, det bores letebrønner, to felt er satt i produksjon og ytterligere to er under utbygging.

Inngående kunnskap om undergrunnen er fundamentet for all denne aktiviteten.

Den første letelisensen som ble tildelt på norsk sokkel lå på Utsirahøyden. Men til tross for 40 år med leting uteble den store letesuksessen. Ikke før i 2007 fant man den avgjørende brikken for å forstå hvor oljen man mente måtte være i området hadde tatt veien.

Kodeknekkerne
Mye av grunnlaget for Lundin Norway som selskap bestod i å knekke de geologiske kodene for Utsirahøyden. De aller fleste selskaper hadde forlatt området og mente det ikke var mer å hente her. Men en liten gruppe letefolk hadde en annen oppfatning. De mente at petroleumsforekomster kunne ligge under kalk-lokket som dekker mye av området, og at det kunne være et sammenhengende petroleumssystem rundt hele høyden.

Selskapets aller første letebrønn som ble boret i 2007 bekreftet teorien. Brønnen traff reservoaret i det som skulle bli Edvard Grieg-feltet. Den bidro også med avgjørende informasjon for å sannsynliggjøre at det kunne gjøres flere funn i området.

Det man trodde i 2007 er ettertrykkelig bevist i årene etter.

Funn etter funn etter funn….
Edvard Grieg ble til en stor selvstendig feltutbygging. Året etter funnet av Edvard Grieg gjorde Det Norske (nå Aker BP) funnet av Ivar Aasen i nabolisensen. Eventyret på Utsirahøyden var i gang.

Men i 2010 gjorde vi funnet som virkelig satte fart på utviklingen. Ikke bare på Utsirahøyden, men for hele den norske olje- og gassindustrien. Johan Sverdrup-funnet ga startskuddet til det desidert største industriprosjektet i Norge de senere årene.

Lundin har gjort flere andre vesentlige funn. Rolvsnes ble funnet i 2009. Apollo i 2010. Solveig-feltet (tidligere Luno II) ble funnet i 2013. Mens Equinor har funnet Lille Prinsen (2018).

Alle faser samtidig
Status for Utsirahøyden i dag er svært interessant i et historisk perspektiv. Fra å ha vært et avskrevet område foregår det nå aktiviteter som favner alle faser av modenhet for petroleumsprosjekter. Edvard Grieg var det første feltet som kom i produksjon, med oppstart i 2015. Om man står på dekk på Edvard Grieg-plattformen har man alle faser innenfor synsvidde.

Boreriggen Leiv Eiriksson er i gang med å bore to nye leteprospekter. Jorvik og Tellus ligger rett utenfor reservoaret på Edvard Grieg. Gjør vi funn her, vil det bli svært lønnsomme fat siden de er plassert så nær eksisterende infrastruktur.

Fartøyet Far Superior gjør havbunnskartlegging for å finne rørledningstraseer for utbyggingen av Solveig-feltet. Solveig ligger sør for Edvard Grieg og bygges ut som en havbunnsinstallasjon som knyttes til Edvard Grieg.

Parallelt med utbyggingen av Solveig legges det også til rette for en langtids test av reservoaret på Rolvsnes. Dette er et funn som er gjort i forvitret oppsprukket grunnfjell. Det er aldri produsert fra denne type reservoar før på norsk sokkel. Derfor er man avhengig av å samle mer kunnskap om hvordan reservoaret oppfører seg i en produksjonsfase, før man kan ta beslutning om hvordan en eventuell utbygging skal skje.

Størst av dem alle
Litt lenger ut i horisonten ser man feltsenteret på Johan Sverdrup ta form. I første utbyggingsfase består det av hele fire plattformer. De siste modulene er nettopp heist på plass. Før produksjonen kan starte mot slutten av året gjenstår et møysommelig arbeid med å koble kilometervis med kabler og rør, og å teste alle systemer som skal styre og overvåke produksjon og ivareta sikkerheten. Equinor er operatør for både utbygging og drift av Johan Sverdrup. Gigantprosjektet har gått på skinner helt siden utbyggingsprosjektet startet i 2015.

Johan Sverdrup-feltet ble funnet av Lundin Norway i 2010. I de påfølgende årene ble det boret en rekke avgrensningsbrønner for å slå fast omfanget av feltet. Dagens estimat viser mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter. Dette gjør Johan Sverdrup til et av de fem største funnene på norsk sokkel noensinne, og vi må helt tilbake til 1970-tallet for å finne et felt som er større.

På grunn av de store volumene og en utbredelse for reservoaret på om lag 200 kvadratkilometer vil Johan Sverdrup bli bygget ut i flere faser. Når første utbyggingsfase når platåproduksjon vil 440.000 fat oljeekvivalenter bli produsert hver dag. Dette øker til 660.000 fat oljeekvivalenter per dag etter at fase 2 settes i produksjon i 2022.

I tillegg til å stå bak funnet er Lundin Norway også nest største eier i feltet med en andel på 22,6 %. Øvrige lisenspartnere er Equinor (operatør), Petoro, Aker BP og Total.

-Johan Sverdrup vil være den desidert viktigste inntektskilden for Lundin Norway i mange år fremover, og det er en manifestasjon på selskapets strategi om å vokse organisk basert på egne funn, sier Kristin Færøvik som er administrerende direktør i selskapet.

-For oss er Johan Sverdrup rett og slett en fantastisk historie. Det er ikke mer enn 9 år siden vår leteavdeling fant gigantfeltet, og nå ser vi installasjonene som er på plass ute i havet. Prosjektet går helt etter planen, og i november forventer vi at den første oljen og gassen bli produsert. Det understreker den enorme betydningen Utsirahøyden har i det moderne oljeeventyret i Norge, sier Kristin Færøvik.

 

Bilde: Stor aktivitet kan ses fra dekk på Edvard Grieg. Fartøyet Far Superior klargjør for legging av rørledning til Solveig-feltet. Oppe til høyre i bildet ser du boreriggen Leiv Eiriksson som borer på Jorvik-prospektet.