Til toppen

Edvard Grieg

Edvard Grieg-feltet ble påvist i 2007 med det som var Lundin Norway sin aller første letebrønn.

Edvard Grieg-plattformen er vår første egenopererte plattform. Produksjonen startet i 2015 med en forventet produksjonskapasitet på 100 000 fat per dag fra til sammen femten planlagte produksjonsbrønner.

Lundin Norway er operatør med en eierandel på 65 prosent. Øvrige eiere er Wintershall Norge og OMV Norge.

 

Noen fakta:

  • Edvard Grieg er et oljefelt i blokk 16/1 på Utsirahøyden i den sentrale delen av Nordsjøen
  • Feltet ligger i lisens PL338, 45 km sør for Grane- og Balder-feltene og 180 kilometer vest for Stavanger
  • Feltet ble påvist i 2007 med letebrønnen 16/1-8
  • Edvard Grieg-feltet er bygget ut med en bunnfast plattform (jacket stålunderstell), med fullprosess-anlegg, tørre brønnhoder med ekstern jack-up drilling, og boligkvarter
  • Produksjonen startet den 28. november 2015

Edvard Grieg-reservoaret ligger på ca. 1900 m dyp og består av trias-nedre kritt alluviale, eoliske og grunnmarine konglomerater og sandsteiner. Den nordligste avgrensningsbrønnen (16/1-15, Tellus) påtraff et reservoar bestående av porøst, oppsprukket grunnfjell underliggende et tynt sandsteinslag av nedre kritt alder.

Feltet inneholder undermettet olje uten en gass-kappe. Utvinnbare reserver er estimert til 274 millioner fat olje-ekvivalenter. Trykket i reservoaret skal opprettholdes ved vanninjeksjon i fire injeksjonsbrønner. Tre produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn skal forbores. Disse skal plasseres i den sentrale delen av feltet, hvor 60% av feltets reserver er påvist i et opp til 50 meter tykt sandsteinslag med meget gode reservoaregenskaper. De gjenværende brønnene skal bores i dårligere kartlagte flankeområder.