Til toppen

Produksjon

Oppstart av Edvard Grieg ga oss mulighet til å tenke nytt om hvordan en driftsorganisasjon bør være og hvordan man skal jobbe. Denne muligheten har vi benyttet til å fjerne 80 % av de arbeidsprosedyrene som man tradisjonelt har benyttet, samtidig som vi har gjort de bedre.

Lundin Norway har en netto produksjon på 90.000 – 95.000 fat oljeekvivalenter per dag. Produksjonen kommer fra feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og felt i Alvheim-området.

Edvard Grieg bidrar mest til vår produksjon. Plattformen på Edvard Grieg-feltet tar i tillegg inn produksjonen fra nabofeltet Ivar Aasen for ferdigprosessering og videre eksport. Gassen sendes til SAGE-terminalen i Skottland, oljen går til Stureterminalen i Hordaland.